Szkoła Podstawowa nr 1   Gimnazjum nr 1   Technikum nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6